Framtidsutsikterna för elbilar är stora idag. Utvecklingen går framåt på många plan parallellt, vilket säkerligen kommer att leda till att vi hela tiden kommer att få se en större andel elbilar ute på marknaden.

Regelverken förändras

Det sker hela tiden stora förändringar på ett politiskt plan vilket gör att miljökraven på utsläppen blir större. Många länder har idag problem med luftföroreningar och det leder till att drastiska förändringar behöver göras. I Belgien finns det ett beslut om att förbjuda dieselbilar inom några år och även om det kan vara svårt att genomföra praktiskt är det bra om utsläppen minskas genom att det finns mindre bränsledrivna fordon på vägarna.

Kina är ett annat land där utvecklingen har kommit långt och många elbilar säljs idag i landet. Även i Kina finns det stora problem med luftföroreningar och genom att det säljs fler elbilar kan en del av utsläppen minskas.

Större utbud av elbilar

Biltillverkarna har förstått att efterfrågan på elbilar är stor. En köpare har mycket större möjligheter att köpa en elbil som passar behoven än för bara några år sedan. Dessutom finns det tillverkare som har valt att göra en produktionslinje där individuella behov går att tillgodoses i större utsträckning. Framtiden för elbilarna är därför stora och vi kan förvänta oss att biltillverkarna kommer att möta köparnas behov alltmer.

Idag sträcker sig utbudet till allt från en liten bil som är smidig och enkelt i stadstrafik till att det har kommit eldrivna stadsjeepar. Det som idag behöver anpassas är fler möjligheter för förarna att ladda bilarna, men det kommer att komma allteftersom behoven blir allt större. Redan idag är det bättre möjligheter att ladda än det var för några år sedan och det går även snabbare att ladda bilarna. Om det finns dåliga möjligheter till laddning kan en laddhybrid vara ett alternativ.