Här kommer du kunna läsa en del om den forskning som pågår gällande elbilar. Hur de ska bli billigare att köpa, hur dess kapacitet ska öka och att du i framtiden ska kunna köra mycket längre än i dag utan att behöva ladda bilen lika ofta som nu.