Ditt ebKörkort!

Tack för att du stöttar elbilskörkortet och hjälper oss att driva elbilsrevolutionen framåt. Uppmana gärna dina vänner och bekanta att göra detsamma!

Personuppgiftslagen

För underskrift av förslag för elbilskörkort
Renault Nordic är tillsammans personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som du anger på den här webbsidan.

Renault Nordic AB, Org. nr. 556713-6543
Esbogatan 12, 164 74 Kista

För namninsamling
Renault Nordic är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som du anger när du skriver upp dig på namninsamlingen. Renault Nordic AB, Org. nr. 556713-6543, Esbogatan 12.

Ändamålet med behandlingen är att samla in så många namn som möjligt för att kunna påverka politiker för att kunna skapa ett elbilskörkort. Vi har för avsikt att kommunicera namnlistan till politiker, ibland via medier. När listan kommuniceras till politiker kommer enbart namn, och inte kontaktuppgifter att lämnas ut. När listan kommuniceras till medier, kommer inga personuppgifter att lämnas ut. Dessutom kommer vi, om du har valt det, att skicka nyheter till dig via e-post med uppdateringar om EB-körkortet.

Vi behandlar namn och e-postadress. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Namninsamlingen kommer att delges de politiker som vid tiden för utlämning är ansvariga för körkort i Sverige. Vi kommer att avsluta behandlingen av personuppgifter i slutet av 2017, då alla personuppgifter kommer att permanent raderas.

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig, och vi kommer att på begäran rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. För att göra detta kontakta personuppgiftsansvarig enligt ovan.

background

För en framtid med fler elbilsförareEtt initiativ av Renault

Elbilsrevolutionen

Regeringen har en ambition om att Sveriges fordonsflotta bör vara fossiloberoende till 2030. Men för många upplevs omställningen som svår och Sverige har fortfarande långt kvar för att nå målet. Vi måste tänka nytt.

Vi har redan idag flyttat gränserna för hur långt en elbil kan köras. Vår uppdaterade Zoe går att beställa nu och tar oss 400 km* in i en framtid som redan är här. Det är en ny generations bil, som kräver en ny generation av förare. Förare som driver framtidens trafik med moderna värderingar.

Vi tror att lösningen ligger i en ny typ av körkort — ett elbilskörkort. Ett körkort för alla som vill se fler elbilar på vägarna. Nu behöver vi er hjälp för att ta nästa steg. Var med i elbilsrevolutionen och stötta initiativet för ett elbilskörkort.

Gör ditt eget elbilskörkort

Elbilskörkortet är ett politiskt förslag och ett personligt ställningstagande, som du kan vara med och driva. Vi behöver fler förare som vill driva elbilsrevolutionen framåt. Skriv under om du vill se elbilskörkortet bli verklighet!

Skapa mitt körkort

Dina uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen.

Om initiativet

Sverige behöver nå sitt mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Elbilskörkortet skulle vara ett viktigt steg på vägen.

I praktiken skulle den som tar ett elbilskörkort endast kunna köra elektriska bilar. Därför borde ett elbilskörkort också vara starkt subventionerat och framhållas som ett rekommenderat alternativ för en klimateffektiv omställning.

Vårt förslag om införande av ett elbilskörkort innefattar:
  • Kraftigt subventionerade utbildningar för elbilskörkort
  • Fri laddning vid utvalda laddplatser runt om i landet för innehavare
  • Fri parkering för innehavare

Under 2016 gav vi även bort 400 körlektionstimmar i vår elbil Zoe.

Det här är ytterligare ett initiativ från Renault för att driva elbilsrevolutionen framåt. Du kan också engagera dig i Elbnb, där svenskarna själva bygger ut elbilsinfrastrukturen i Sverige.

Vill du boka en gratis körlektion?

Boka i Lund 046 13 15 73, Norrköping 0705 41 01 41 eller Stockholm 0733 39 16 56.
Bokning kräver att du har giltigt körkortstillstånd, uppge “Renault Zoe” när du ringer.